Plaanid/Планы

Praegu lennud peatatud. Põhjust on mitu, ilm on liiga külm ja me arendame oma tehnikat ka. Ootame kuna ilm pisut soojemaks läheb ja me lõpetame oma vintsi ümberehitamist siis Umbes jaanuari lõppuni.

Полёты пока приостановлены. Причин несколько: очень холодно и мы двигаем вперёд свои технические возможности. Придётся подождать пока станет потеплее и мы закончим переделку лебёдки, т.е. примерно до конца января.