TINGIMUSED

Alltoodud on tingimused, mille alusel meie meeskond teeb lendu või omab õigust keelduda nende rakendamisel. Reisija on inimene, kes teeb lendu koos instruktoriga kahekohalise tiibvarjuga. Palun lugege läbi korralikult! 
 
Ниже изложены условия, при которых наша команда выполняет полёты или же имеет право отказать в их осуществлении. Пассажиром считается лицо, которое осуществляет полёт на двухместном параплане с инструктором. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно!
ILMATINGIMUSED:
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
– Tuule tugevus alla 6. m/s ja stabiilse suunaga,
– Ilma sademeta ilm,
– Nähtavus rohkem kui 300 meetrit
– Pilve alumine serv 400 meetrit
– Valguspäev.
– Ветер силой до 6 м/с и стабильного направления,
– Отсутствие осадков,
– Видимость больше 300 метров,
– Нижний край облачности не менее 400 метров,
– Светлое время суток.
 REISIJA KOHUSTUSED:
ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРА:
– Reisija peab korrektselt eelregistreerida lennule (vt. Broneerimine lehe)
– Reisija peab saabuma lennu kohale iseseisvalt,
– Reisija peab meile teada anda oma kehakaalu juhul kui ta on alla 40 ja üle 100 kilot.
– Reisijale ei tohi hilineda rohkem kui 0,5 tundi, nimetatud tähtaegu suhtes.
– Reisija saab aru et Paragliding on ekstriim spordiala ja kätkeb endas riski elule ja tervisele. Reisija täielikult seda tunnistab ja kohustub järgima kõiki juhiseid piloodi poolt ja vastutab nende rikkumise korras.
– Пассажир обязан предварительно и корректно зарегистрироваться на полёт (см. раздел Broneerimine),
– Пассажир обязан прибыть на место полётов самостоятельно,
– Пассажир обязан сообщить нам свою массу, если она менее 40 и выше 100 кг.
– Пассажир не должен опаздывать более, чем на 0,5 часа относительно указанного времени.
– Пассажир понимает, что Paragliding экстримальный вид спорта, который таит в себе определённый риск жизни и здоровью, полностью это осознаёт, а так же обязуется выполнять все инструкции пилота в полном объёме и несёт ответственноть за их не соблюдение.
MEIL ON ÕIGUS KEELDUDA LENNU REALISEERIMISEL JUHUL, KUI:
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЁТА В СЛУЧАЕ:
– Reisija on alkoholi ja / või narkojoobe all,
– Tegevusi reisija poolt (ja / või pealtvaatajate, kes tulid koos temaga), kui need ohustavad lennu ohutu ja/või pealtvaatajatele,
– Ebasobivad ilmastikutingimused,
– Lennupäevale registreerinud vähem, kui 7 inimest.
– Алкогольного и/или наркотического опьянение пассажира,
– Действий со стороны пассажира (и/или зрителей, приехавших с ним), если они угрожают безопасности полёта и окружающих,
– Неподходящих погодных условий,
– Недостаточной заполняемости летного дня (мин. 7 зарегистрированных)
 
MEIL ON ÕIGUS TÜHISTADA REISIJA KINKEKAARDI KEHTIVUST JUHUL, KUI:
МЫ БЕРЁМ НА СЕБЯ ПРАВО АННУЛИРОВАТЬ КАРТОЧКУ ПАССАЖИРА В СЛУЧАЕ:
– Te olite registreeritud ja ei tulnud kohale oma kokku lepitud ajale.
– Hilinemisel oma kokku lepitud ajale rohkem kui 1 tund.
– Неявки предварительно зарегистрированного пассажира на место полётов,
– Опоздании к назначенному времени более, чем на 1 час.
 Õigeajaliselt tulek!
Приходите вовремя!
aktiive hooaeg meil algab mai kuust ja siis me proovime lendama iga nädalavahetust kui seda lubab ilm. Ja vajadusel ka nädala sees õhtuti.
ÄRGE OODAKE suve lõppuni, ÄRGE OODAKE mingit sooja ilma – tulge niipea kui teil tekkib võimalus!
Iga aastal tekkib üks sama inimlik probleem: 60-70% klientidest lükkavad oma kinkekaardi realiseerimist augusti ja septembri peale! Suurest imineste hulgast koos lühikesega valguspäevaga ja tavaliselt mitte kõige parima ilmaga tekkivad pikkad järjekorrad ja selle pärast registreerimine lennule läheb keeruliseks. See on teie käes teha enda elu lihtsamaks ja realiseerida oma kinkekaardi hooaja alguses!
активный сезон у нас начинается с мая и тогда мы пробуем летать каждые выходные, когда погода позволяет. И по необходимости так же среди рабочей недели по вечерам.
НЕ ЖДИТЕ до конца лета, НЕ ЖДИТЕ более тёплой погоды – приходите сразу, как появится возможность!
Каждый год мы сталкиваемся с одной человеческой проблемой: 60-70% желающих откладывают реализацию своих подарочных карточек на август и сентябрь! Сочетание большого количества людей, укорачивающегося светового дня и обычно не самой лучшей погоды приводят к очередям, из-за чего зарегистрироваться на полёт становится сложно. Это в ваших руках упростить себе жизнь и реализовать свой подарок в начале сезона!
Meie puhkuse graafik 🙂
График наших отпусков 🙂
Lennud ei toimu 11-15.08.2023 sest instruktor osaleb võistlusel Leedus.
 
Полеты не будут проводиться в период 11-15.08.2023 по причине участия инструктора в соревновании в Литве.