Tulevad head nädalavahetused / Грядут хорошие выходные

Praeguse prognoosi järgi nädalavahetused on väga korraliku ilmaga (eriti septembri jaoks) siis me kõvasti lendame. Registreerimine algab juba kohe, kasutage võimalust!

Согласно текущему прогнозу, выходные должны быть с очень хорошей погодой (особенно для сентября) так что мы усиленно летаем. Регистрация начинается прямо сейчас, используйте возможность!