NB! Tänased lennud on katkestatud/Сегодня полёты отменены

Ilmaprognoos eksinud tanase päeva kohta ja Kuusikule tuleb vihma. Teie broneeringud on tuhistatud, ootame jargmist voimalust.

Прогноз ошибся касательно сегодняшнего дня и в Куузику идёт дождь. Ваше бронирование отменено, ждём следующей возможности.