Laupäev/Суббота

Laupäevaks registreerimine on juba avatud, pühapäeva kohta praegu prognoos pole nii optimistlik ja anname teda oma otsust homme lõuna pärast.

Регистриция на субботу уже открыта, по воскресению прогноз не так оптимистичен, поэтому дадим знать своё решение завтра после обеда.