Täna lennud ei toimu/Сегодня полётов не будет

Palav ilm sünnib norga tuult mis on väga ebastabbilne ja kergelt vahetab oma suuna. Me valime lennuplatsi tuulesuuna pärast ja kui ta vahetab kogu aeg siis see on voimatu teha ja see on pohjus miks tana lennud on katkestatud. Praegu vottame pausi kuna Eestisse tuleb uus ohumass (peaks neljapäevaks joudma) ja jatkame lennata.

Жаркая погода породила очень слабые ветра, которые нестабильны и легко меняют своё направление. Мы выбираем летную площадку согласно направлению ветра и если оно все варемя меняется, то это невозможно сделать. Это и есть причина отмены полётов сегодня. Пока мы возьмём паузу до прихода в Эстонию новой воздушной массы ( к четвергу должна подоспеть) и тогда возобновим полёты.