Lendame laupäeval / Летаем в субботу

Kahjuks ilma on vähe antud, lendame ainult laupäeva hommikul. Registreerimine on avatud.

flytandem.eu/broneerimine

К сожалению, погоды выдали мало, летаем только в субботу утром. Регистрация открыта.