Lendame 3 päeva / Летаем 3 дня

Ilm paraneb mis annab palju võimalusi, lendame 3 päeva järjest. Registreerimine on avatud.
__________________________________

Погода улучшается, что дает много возможностей: летаем 3 дня подряд. Регистрация открыта.