Lendame 3 õhtu / Летаем 3 вечера

Ilm paraneb mis annab palju võimalusi, lendame 3 õhtu järjest. Registreerimine on avatud.
__________________________________

Погода улучшается, что дает много возможностей: летаем 3 вечера подряд. Регистрация открыта.